Ekonomi

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2017

  • Under 2017 har elva nya ramavtal tecknats.
  • Under 2017 har två ramavtal förlorats.
  • MBF AB har vid 2017 års utgång 36 anställda varav 32 hantverkare.
  • Företaget har även för 2016/2017 tilldelats trippel-A-rating.

Den postitiva utvecklingen som bolaget haft under 2017 bedöms fortsätta.

Under 2018 skall företaget fortsätta sin expansion.

Trippel A har utdelats till företaget 2005-2017 vilket renderat ett silverdiplom.

 

mbfguldägg