Ekonomi

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2015

  • Under 2015 har två nya ramavtal tecknats.
  • Under 2015 har ett ramavtal förlorats.
  • MBF AB har vid 2015 års utgång 35 anställda varav 30 hantverkare.
  • Företaget har även för 2014/2015 tilldelats trippel-A-rating.

Den postitiva utvecklingen som bolaget haft under 2015 bedöms fortsätta.

Under 2016 skall företaget fortsätta sin expansion.

Trippel A har utdelats till företaget 2005-2015 vilket renderat ett silverdiplom.

 

mbfguldägg