Ekonomi

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2018

  • Under 2018 har sex nya ramavtal tecknats.
  • Under 2018 har fyra ramavtal förlorats.
  • MBF AB har vid 2018 års utgång 37 anställda varav 30 hantverkare.
  • Företaget har även för 2017/2018 tilldelats trippel-A-rating.

Den postitiva utvecklingen som bolaget haft under 2018 bedöms fortsätta under 2019.

Under 2019 skall företaget fortsätta sin expansion.

Trippel A har utdelats till företaget 2005-2018 vilket renderat ett silverdiplom.

mbfguldägg