golv

Kunskap & Kvalitet

 

Då företagets mål är att ha långlivade relationer med våra kunder så har vi satt utbildning och kvalitet högst på vår prioriteringsordning.

 

Företaget tillser att samtliga anställda har den utbildning som krävs för att utföra tilldelade arbetsuppgifter.

 

Samtliga kunder skall uppleva att de mött ett företag med stor kunskap som utför sina arbetsuppgifter med önskad kvalitet.

 

Företaget har en kvalitetspolicy med väl definierade kvalitetsmål.

 

Vi är ett BF9K certifierat företag inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Läs mer om vårt BF9K Verksamhetssystem