BF9KBF9K Verksamhetssystem

Kvalitetspolicy

MBF AB:s kvalitetsarbete ska genomsyra hela företaget.
Ett gott arbete med hög kvalitet ger ständigt nöjda och återkommande kunder.
Vi ska ständigt förbättra våra produkter och tjänster.

God kvalitet uppnår vi genom att:

 • Följa gällande lagar och förordningar
 • Följa kundens intentioner om tänkt slutprodukt
 • Där vi kan, föreslå bättre lösningar
 • Följa upprättade rutiner och utföra egenkontroller där detta är väsentligt
 • Uppfylla kundens tänkta kvalitet på både produkter och tjänster.

Miljöpolicy

MBF AB värnar om miljön då det är i den framtid vi ska verka.
Vi ska samarbeta med våra kunder för att uppnå så miljömässigt goda lösningar som möjligt.

Detta uppnår vi genom att:

 • Följa gällande lagar och regler
 • Följa lokala regler och förordningar
 • Undvika miljöförstörande ämnen i vår produktion
 • Minimera spillet i vår produktion
 • Källsortera byggavfall
 • Använda återvunnet material där det är möjligt
 • Ständigt följa upp, utvärdera och redovisa vårt miljömål

Arbetsmiljöpolicy

MBF AB värnar om miljön då det är i den framtid vi ska verka.
Vi ska samarbeta med våra kunder för att uppnå så miljömässigt goda lösningar som möjligt.

Detta uppnår vi genom att:

 • Följa gällande lagar
 • Följa lokala regler och förordningar
 • Vara uppmärksamma och förutseende vid riskbedömningar
 • Tillhandahålla företagshälsovård
 • Vi involverar skyddsombud vid beredning av nya arbetsplatser
 • Vi regelbundet utför skyddsronder
 • Vi nogsamt utreder olyckor och tillbud
 • Vi sätter våra anställdas hälsa och välmående främst