Miljö

MBF AB värnar om miljön då det är i den framtiden vi skall verka.
Företaget har en övergripande miljöpolicy samt väl definierade miljömål.

Vårt miljöledningssystem ansluter till BF9K.

Då vi vet att miljöarbetet är under ständig förändring så utför vi årliga revideringar av våra handlingar

 

Läs mer om vårt BF9K Verksamhetssystem

Foto: Josefin Brosche Hagsgård